Organizátoři akcí

Organizátoři Prázdniny ve městě 2018

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
www.frydekmistek.cz
 
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLÍČ
www.klicfm.cz
 
ADRA - dobrovolnické centrum Frýdek-Místek
www.adra.cz

BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA
www.chessfm.cz
 
CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK
Klub NEZBEDA, Centrum PRAMÍNEK, Terénní služba REBEL
www.charitafm.cz
 
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ o.s., ZO FRÝDEK-MÍSTEK
www.vcelaricifm.cz

GB DRACULINO
www.gbdraculino.cz

JUDO BESKYDY
www.judo-morava.cz

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO KRUH FRÝDEK-MÍSTEK
www.frydek.skauting.cz
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDEK-MÍSTEK
www.mkmistek.cz

MĚSTSKÁ POLICIE FRÝDEK-MÍSTEK
www.frydek-mistek.cz
 
POBESKYDSKÝ AVIATICKÝ KLUB
www.pakfm.estranky.cz
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ FRÝDEK
www.sdhfrydek.me.cz
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LÍSKOVEC
www.sdhliskovec.cz
 
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE FRÝDEK-MÍSTEK, ODDÍL KYNOLOGIE
www.kynologie-fm.cz
 
VOLLEY BESKYDY
www.sskbeskydy.cz
 
TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK
www.tennispoint.cz
 
TOM 19070 KAM FRÝDEK-MÍSTEK
www.kamaci.cz
 
Z.S. FILADELFIE - NZDM | U-kryt
www.u-kryt.cz