Novinky

01.09.2020 Nabídka kroužků a kurzů

Dnes jsme začali zveřejňovat nabídku kroužků a kurzů na tento školní rok. Kroužky a kurzy postupně zveřejňujeme a otevíráme. Startovat budou během září a října. Naše nabídka není nikdy kompletní, protože pro vás otevíráme stále nové kroužky a kurzy během celého roku. Sledujte naše stránky.

01.09.2020 Přihlášky po celý rok

Do mnoha kroužků a kurzů se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám případně upravíme.

Prodloužení platnosti lékařského posudku o zdrav. způsob.

04.04.2018 Děti, které jsou přihlášeny na pobytové tábory, musí doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Upozorňujeme především rodičovskou veřejnost na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mění dobu platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku.

Tento posudek je v platnosti po celou dobu. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tedy tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce. Novela vstoupila v platnost 1. 11. 2017.

Máte-li tedy posudek např. z loňského tábora, školy v přírodě apod. a nezměnil-li se zdravotní stav dítěte, můžete jej použít letos znovu. Po ukončení akce Vám bude posudek vrácen.

V případě potřeby dalších informací, nás neváhejte kontaktovat.

Legislativa:
258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
106/2001 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti