Fyzikální olympiáda

Okresní propozice

15.12.2020 Bližší informace k OK FO, kat. E, F 2020/2021

Organizační řád FO

06.10.2017 Organizační řád FO