Chemická olympiáda

Návrh na postup do OK CHO, kat. D

07.11.2018 Návrh na postup do OK Chemické olympiády, kat. D

Bližší informace k OK CHO, kat. D

07.11.2018 Bližší informace k OK Chemické olympiády, kat. D

Organizační řád CHO

06.10.2017 Organizační řád CHO