Chemická olympiáda

Chemická olympiáda 2020/2021

11.12.2020 Bližší informace k aktuálnímu ročníku dosud nejsou zveřejněny.

Organizační řád CHO

06.10.2017 Organizační řád CHO