Novinky

24.10.2018 Podzimní prázdniny

29. - 30. 10. 2018 jsou podzimní prázdniny. V tyto dny se nekonají kroužky a provoz v SVČ Klíč FM je omezen do 17:00 hodin.

Keramika pro dospělé | 5 lekcí

Oddělení Výtvarka připravilo kurz volné tvorby Keramika pro dospělé.

Kurz je věnován především volné tvorbě účastníků s dopomocí lektora. Účastníci vyzkoušejí válení, modelování i konečné úpravy. Seznámí se podrobněji s jednou technikou zpracování hlíny.

Své výrobky si kurzisté po konečné úpravě odnesou domů.

S sebou:
Pracovní oblečení

Informace a přihlášky:
Recepce | Telefon: 558 111 777, 778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz

Na kurz se přihlaste do 4. 10. 2018

Kód 183003
Název Keramika pro dospělé | 5 lekcí
Termín konání 08.10.2018 17:00 - 12.11.2018 19:00
Místo konání Budova A, Pionýrů 767, Místek
Hlavní vedoucí Jana Poulíčková
Věková skupina 18-90 let
Sraz účastníků SVČ Klíč,budova A|Pondělky od 17:00 hod
Vybavení na akci Pracovní oděv
V ceně zahrnuto 5 lekcí po 2 hodinách
Jiná ujednání Na kurz se přihlaste do 4. 10. 2018
Cena 750,- Kč