Novinky

01.09.2020 Nabídka kroužků a kurzů

Dnes jsme začali zveřejňovat nabídku kroužků a kurzů na tento školní rok. Kroužky a kurzy postupně zveřejňujeme a otevíráme. Startovat budou během září a října. Naše nabídka není nikdy kompletní, protože pro vás otevíráme stále nové kroužky a kurzy během celého roku. Sledujte naše stránky.

01.09.2020 Přihlášky po celý rok

Do mnoha kroužků a kurzů se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám případně upravíme.

Opět otevíráme kroužky. Některé již letos otevřít nemůžeme.

06.05.2020 Vážení rodiče.

Možná jste zaznamenali, že v rámci pozvolného uvolňování opatření k ochraně před koronavirovou pandemií, můžeme otevřít i kroužky a kurzy, dodržíme-li podmínky, které nám byly stanoveny. Počínaje dneškem, začínáme zveřejňovat kroužky, o kterých s určitostí víme, že otevřeme nebo je neotevřeme. Ostatní budou následovat.

Nyní hodnotíme, jak jsme schopni u jednotlivých kroužků tyto podmínky dodržet, které tedy otevřeme a které ne. V případě kroužků, které neprobíhají v našich prostorách nyní jednáme se subjekty, kde probíhají, kdy, zda vůbec a za jakých podmínek nám umožní běh kroužků. Jedná se především o školská zařízení, ve kterých máme pronajaty tělocvičny a další prostory. V neposlední řadě také jednáme s lektory kroužků a kurzů, jak na tom jsou, zda mohou kroužky vést apod.

S přihlédnutím k výše uvedenému je zřejmé, že některé kroužky a kurzy již v letošním školním roce neotevřeme. Ty kroužky a kurzy, které otevřeme, budou probíhat v režimu, který nám stanovují nařízená opatření. Každý účastník kroužků, které znovu otevřeme jej může opět navštěvovat za dodržení následujícího (pár základních pravidel):

  • Každý účastník musí doložit podepsané (zákonným zástupcem) čestné prohlášení (můžete si jej stáhnout ZDE). Toto prohlášení může účastník přinést s sebou, nebo ho můžete podepsat, oskenovat (vyfotit) a poslat nám jej na adresu recepce@klicfm.cz, případně ho můžete podepsat na místě před budovou A SVČ Klíč FM na ulici Pionýrů 767 v Místku.
  • Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
  • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
  • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).
Kompletní dokument s nařízenými opatřeními najdete ZDE. Prosíme, přečtěte si jej. Otevíráme pouze ty kroužky a kurzy, kde jsme schopni nařízení z tohoto dokumentu dodržet, pro které máme prostory a lektory.

Rozhodnutí o tom, které kroužky otevřeme a které již ne děláme opravdu pečlivě, řešíme každý kroužek zvlášť. Zdraví a bezpečí Vašich dětí jsou naší absolutní prioritou, tato rozhodnutí činíme opravdu důsledně. Na konci tohoto článku uvádíme výčet kroužků, které otevíráme a o kterých již víme, že je neotevřeme. U ostatních ještě čekáme, až se otevřou školy a jak bude vypadat další uvolňování. O otevření nebo uzavření kroužku budete informováni také prostřednictvím e-mailu.

Dnes tedy zveřejňujeme 2 dokumenty: Otevřené kroužky a Zavřené kroužky – Stav k 6.5.2020.

Kroužky, které nejsou v dokumentech uvedeny, řešíme.

Přílohy:

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Patrik Siegelstein, ředitel