Novinky

19.02.2021 Příměstské tábory 2021

Zveřejnili jsme nabídku letních příměstských táborů

04.02.2021 Letní pobytové tábory

Zveřejnili jsme nabídku letních pobytových táborů

01.09.2020 Přihlášky po celý rok

Do mnoha kroužků a kurzů se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám případně upravíme.

Od 7. 12. 2020 budou opět probíhat kroužky a kurzy

01.12.2020

Od pondělí 7. 12. 2020 zahajujeme činnost kroužků a kurzů. Činnost bude probíhat v rámci koronavirových omezení platných od 7. 12. 2020, která stanovila vláda vládním usnesením a Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením. V následujících dnech zašleme všem přihlášeným účastníkům oznámení, které bude obsahovat nové termíny konání kroužků a kurzů a výpočet nové ceny. Účastníkům, kteří již kroužek či kurz zaplatili vrátíme část zápisného zpět, účastníky, kteří za kroužek ještě nezaplatili žádáme, aby vyčkali na stanovení nové ceny a zápisné obratem uhradili.

V prvé řadě bychom rádi vyjádřili naši velkou radost nad tím, že se naše a vaše Středisko volného času Klíč opět zaplní účastníky pravidelných aktivit. Moc nám chybíte, z prázdných prostor jsme již opravdu smutní. Od pondělí 7.12. budeme opět připraveni na plný provoz. Vše bude uklizeno, desinfikováno nejen v pondělí, ale stejně jako na jaře, budeme všechny potřebné hygienické úkony provádět vždy po celý den až do večera, dokud prostory neopustí poslední účastník. Ráno zase všechno uklidíme a připravíme na nový den. Všude, kde naše aktivity probíhají, jsou připraveny desinfekce, roušky pro zapomětlivce, všude jsou přítomni naši pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a seznámeni se všemi potřebnými pravidly. Opravdu moc se na vás těšíme.

Nová situace bude určtě vyvolávat dotazy a připomínky. Níže uvádíme to základní, co nás napadlo, že vás asi bude zajímat. Budete-li se chtít na cokoliv dalšího zeptat, budete-li mít jakékoliv připomínky nebo můžeme-li vám s čímkoliv pomoci, neváhejte nás kontaktovat - jsme tu pro vás!

Kroužky a kurzy budou probíhat v rámci omezení Vlády ČR. Níže uvádíme výpis, který se vztahuje na zájmové vzdělávání ve střediscích volného času. Celé dokumenty přikládámne k tomuto článku.

Termíny kroužků a kurzů
Ve většině případů se nebudou měnit dny a hodiny schůzek, pouze zahájení a ukončení kroužku tak, aby se mohly uskutečnit všechny plánované schůzky.

Zápisné za kroužky a kurzy
Děkujeme všem za přihlášky. Děkujeme speciálně těm, kteří přihlášky i uhradili, velmi si vážíme Vaší důvěry. Účastníky, kteří zápisné ještě neuhradili žádáme, aby vyčkali na novou cenu zápisného (případně potvrzení původní) a zápisné nám obratem uhradili.
  1. Výši zápisného za kroužky a kurzy budeme měnit, nebudeme-li schopni poskytnou tyto aktivity v avizované délce trvání.
  2. U většiny aktivit, které byly plánovány na méně než 30 schůzek (zpravidla 15 apod.), upravíme termíny jejich konání tak, aby byly všechny schůzky uskutečněny.
  3. U aktivit, které budeme muset zkrátit, vám počítáme novou cenu zápisného. Těm účastníkům, kteří zápisné již uhradili bude část zápisného navrácena, ostatní uhradí již snížené zápisné.
  4. O vrácení části zápisného nemusíte žádat, stejně jako v první koronavirové vlně Vám bude vráceno automaticky.
Průběh kroužků a kurzů
Zmíněná omezení zase nejsou tak "hrozná". Žádáme všechny účastníky a jejich rodiče a zákonné zástupce o jejich dodržování a respektování. Dodnes při našich činnostech (kroužky, tábory, akce) nedošlo k přenostu infekce koronaviru, proto vás prosíme, dělejme společně vše tak, aby k ní nedošlo ani nyní.

Mimořádná opatření k provozu aktivit ve střediscích volného času:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření:

Bod 6: Vláda omezuje provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků.

Bod 10: Vláda omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou: c) středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou zájmového vzdělávání.

Bod 11: Vláda omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: c) středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, Č. j.: MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN ze dne 30. listopadu 2020:

Výjimky z nařízení nosit roušky dle bodu 2 usnesení:

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

Bod a: děti do dvou let věku,

Bod c: žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších Str. 1 z 10 *MZDRX01D2Q79* předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

Bod n: zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Přiložené dokumenty:
Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7.12.20 
Mimořádné opatření nošení ochranných prostř. dýchacích cest od 3.12.20 


Těšíme se na vás!

Tým pracovníků SVČ Klíč FM