Novinky

01.09.2020 Nabídka kroužků a kurzů

Dnes jsme začali zveřejňovat nabídku kroužků a kurzů na tento školní rok. Kroužky a kurzy postupně zveřejňujeme a otevíráme. Startovat budou během září a října. Naše nabídka není nikdy kompletní, protože pro vás otevíráme stále nové kroužky a kurzy během celého roku. Sledujte naše stránky.

01.09.2020 Přihlášky po celý rok

Do mnoha kroužků a kurzů se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám případně upravíme.

Tak nám to opět zavřeli | Začátky kroužků posunuty o 14 dní

02.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti a účastníci našich aktivit.

Od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ohledně Covid-19. Součástí těchto opatření je i uzavření aktivit zájmového vzdělávání. Z tohoto důvodu jsme nuceni v tomto termínu uzavřít organizaci pro veřejnost. Předpokládáme, že kroužky a kurzy začnou opět v týdnu od 19. 10. 2020. Schůzky kroužků, které proběhly v tomto týdnu nebudeme počítat, začneme tedy znovu od první schůzky.

Nyní nás opětovné uzavření aktivit zastihlo „naštěstí“ v době, kdy jsme začali rozjíždět jednotlivé schůzky kroužků a kurzů. Takto v podstatě pouze posouváme začátky těchto pravidelných aktivit na týden od 19. 10. 2020, a to tak, že schůzky, které proběhly v týdnu od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020 nebudeme započítávat jako uskutečněné. Začneme tedy znovu od začátku a proběhlé schůzky Vám věnujeme jako kompenzaci za čtrnáctidenní přerušení. Nově se naskýtá šance pro ty, kteří se ještě do kroužků a kurzů nepřihlásili. Mohou tak v klidu učinit nyní a stihnou aktivitu kompletně od začátku.

Zrušeny jsou nyní i víkendové a další akce. Tyto se také uskuteční po 19. 10. 2020, připravujeme samozřejmě aktivity na podzimní prázdniny, období Adventu a další.

V případě, že by Vláda ČR rozhodla o dalším uzavření organizace, do té míry, že bychom museli vracet zápisné, tak Vám jej samozřejmě bez jakýchkoliv obstrukcí vrátíme stejně jako v minulém školním roce.

Nastalá situace nás velmi mrzí, ale věříme, že nám zachováte svou přízeň a pomůžete nám takto zvládnout i pro nás nelehkou situaci.


Už se na Vás opravdu moc těšíme.

S pozdravem

Za tým pracovníků SVČ Klíč FM
Mgr. Patrik Siegelstein, ředitel