Novinky

02.07.2018 Omezení provozu

V týdnu od 2.7. - 8. 7. je SVČ Klíč FM uzavřeno. Od 9.7. do 31.8. bude otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin.

24.05.2018 Ochrana osobních údajů (GDPR)

V sekci INFORMACE najdete informace o ochraně osobních úajů (GDPR)

02.03.2018 Letní příměstské tábory

V sekci tábory najdete nabídku letních příměstských táborů na léto 2018.

Prodloužení platnosti lékařského posudku o zdrav. způsob.

04.04.2018 Děti, které jsou přihlášeny na pobytové tábory, musí doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Upozorňujeme především rodičovskou veřejnost na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mění dobu platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku.

Tento posudek je v platnosti po celou dobu. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tedy tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce. Novela vstoupila v platnost 1. 11. 2017.

Máte-li tedy posudek např. z loňského tábora, školy v přírodě apod. a nezměnil-li se zdravotní stav dítěte, můžete jej použít letos znovu. Po ukončení akce Vám bude posudek vrácen.

V případě potřeby dalších informací, nás neváhejte kontaktovat.

Legislativa:
258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
106/2001 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti