Novinky

20.09.2021 Je zveřejněna nabídka kroužků a kurzů

Další kroužky a kurzy postupně doplňujeme.

13.09.2021 Přihlášky po celý rok

Do mnoha kroužků a kurzů se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám upravíme.

Letní tábory a Covid-19. Jak to bude v Klíči?

04.02.2021

Vážení rodiče.

Z vašich četných dotazů je zřejmé, žebyste rádi děti přihlásili na letní tábory, a to ať již pobytové nebo příměstské a nyní nevíte, jak to v létě s tábory vlastně bude. Mnozí váháte, máte-li v současné době děti na tábory přihlásit nebo ne. Dovolte nám tedy pár informací. Ujišťujeme Vás, že nyní se nemusíte obávat děti přihlásit na tábor z důvodu storno poplatků. O peníze nepřijdete. Letos již máme zkušenosti z loňska, kdy na našich táborech neproběhl ani jeden přenos nákazy ani mezi dětmi ani mezi dospělými.

ČLÁNEK: LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2021
AKTUÁLNÍ NABÍDKU TÁBORŮ NAJDETE ZDE


Všichni vnímáme, že situace je nejistá. Nyní nevíme, jak Vláda ČR naloží s možností pořádání letních táborů. V případě, že tábory budou povoleny, posoudíme vyžadovaná hygienická opatření při jejich běhu. Na základě těchto požadavků se rozhodneme v SVČ Klíč FM, jaké tábory a zda je vůbec budeme organizovat. Zvážíme především požadovaná hygienická a bezpečnostní opatření, a to především zda a jak je budeme schopni na jednotlivých táborech dodržet a pak se rozhodneme. Víte, že nám vždy jde především o zdraví a bezpečí Vašich dětí, nechceme tedy nyní situaci předjímat a cokoliv slibovat. S určitostí víme pouze to, že se nebudeme pouštět do žádných „partyzánských akcí“, abychom se nějaká nařízení hygieniků snažili obejít. Na to si dobrého jména, které u Vás máme, moc vážíme a Vaše důvěra je pro nás mnohem důležitější než ekonomické ztráty.

Uvažujete-li na tím, jak to letos uděláte s tábory, dovolujeme si Vám zde umístit odpovědi na pár často kladených otázek.

1. Mám strach poslat děti na tábor, ať již hygienici rozhodnou jakkoliv.
Na tuto otázku si musíte odpovědět každý sám a následně se rozhodnout. Každý tuto situaci a její závažnost vnímáme jinak. My respektujeme každé Vaše rozhodnutí. Vašim obavám rozumíme a Vaše rozhodnutí přijmeme.

2. Jak SVČ Klíč FM zajistí ochranu dětí před nákazou koronavirem?
Veškeré tábory se řídí platnou legislativou, a to především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Pokud epidemiologové tábory povolí a jakmile nám sdělí, jaké hygienické požadavky máme dodržovat (roušky, odstupy, stravování apod.), zasedne pedagogická rada SVČ Klíč FM, na které zvážíme, jak a na kterých táborech, zda vůbec jsme schopni tyto požadavky dodržovat. Odjedou pouze ty tábory, na kterých budeme schopni dodržet 100 % těchto požadavků. Tábory, na kterých to nepůjde, nebudou.
 
3. Mohou se děti na táboře nakazit koronavirem? Jaká je pravděpodobnost?
Pravděpodobnost nákazy koronavirem na táboře je, dle našeho názoru, podobná jako v běžném životě. Vzhledem k povaze viru, kterým může být nakažen kdokoliv, aniž by měl příznaky nemoci se samozřejmě může stát, že se na táboře tento vir objeví. Ale stejně tak se pravděpodobně objevuje ve školách, na hřištích, v obchodech… My budeme samozřejmě dbát na maximální ochranu dětí. Obecně ale víme, že děti nepatří mezi skupiny ohrožené nemocí Covid-19. Navíc letos již máme loňské zkušenosti a víme, že loni se nikdo při táborové činnosti nenakazil.

4. Co se stane, objeví-li se na táboře nákaza?
Bude postupovat stejně, jako když se nákaza objevila na zájezdech. Předpokládáme, že všem účastníkům tábora bude nařízena 14denní karanténa a testování.
 
5. Tábor jsem již uhradil. Vrátíte mi peníze, stornuji-li přihlášku?
Ano. Do doby rozhodnutí epidemiologů a následném rozhodnutí SVČ Klíč FM o táborech vrátíme plátcům 100 % částky, kterou uhradili. Nevidíme v této situaci důvod, abychom stanovovali storno poplatky, neposkytneme-li službu. Po konečném rozhodnutí, jak to s tábory bude, budeme postupovat dle informací v tomto článku a dle organizačních řádů pobytových a příměstských táborů. Navíc, jak již nyní víte, naše organizace automaticky vrací zápisné za zrušené aktivity zpět.

6. Jak to bude, když tábory nebudou, ať již díky rozhodnutí epidemiologů nebo SVČ Klíč FM?
V tomto případě všechny přihlášky stornujeme a vrátíme plátcům automaticky 100 % uhrazených poplatků.
 
7. Mám tábor zaplatit již nyní?
Termíny úhrady táborů jsou stanoveny na 15. 5. 2021 a 31. 5. 2021. Jak je napsáno výše, v případě že tábory neuskutečníme, peníze vrátíme ve 100 % výši.
 
8. Nemám-li tábor uhrazen, mají děti jisté místo?
Ano. Do termínu zaplacení máte místo jisté. Po termínu je uvolníme prvnímu platícímu náhradníku.


Vážení rodiče. Víme, že nynější situace je složitá. My v Klíči ji také takto vnímáme, a navíc po cca roce práce bez Vašich dětí, to na nás doléhá nějak víc. Moc se na tábory těšíme a pokud by se neuskutečnily, budeme opravdu zklamaní. Na druhé straně jsme si vědomi zodpovědnosti za Vaše děti a našeho hlavního cíle, kterým je připravit jim krásnou část léta, prožitou v radosti a pohodě a bez ohrožení jejich zdraví. Ať již letošní situace dopadne jakkoliv, věřte, že rozhodnutí, která uděláme budou v souladu právě s výše uvedeným. Nebudou-li tábory, určitě se budeme snažit, vymyslet něco, jak Vám pomoci při hlídání dětí o prázdninách. V rámci opatření epidemiologů pro Vás uděláme maximum možného.

Máte-li další otázky, potřebujete-li více informací, neváhejte nás kontaktovat, rádi na vše odpovíme. Ideálním kontaktem v této době je e-mail (info@klicfm.cz), ale můžete nám samozřejmě i telefonovat.

Přejeme Vám, ať tuto dobu v pohodě překonáte a nám všem, ať to již brzy skončí.


Za pracovní tým SVČ Klíč FM


Mgr. Patrik Siegelstein, ředitel