Novinky

20.09.2021 Je zveřejněna nabídka kroužků a kurzů

Další kroužky a kurzy postupně doplňujeme.

13.09.2021 Přihlášky po celý rok

Do mnoha kroužků a kurzů se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám upravíme.

COVID-19 | Aktuálně

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ ÚČINNÁ OD 22. 11. 2021

Volnočasové aktivity pro děti (do 18 let) běží.
 • Od 22. 11. 2021 platí pro účast dětí, žáků studentů a ostatních osob v zájmovém vzdělávání:
  1. Osoby do dovršení 12 let – nedokládá se OTN (t. očkování/test/prodělaná nemoc Covid-19). Vychází se z předpokladu, že děti/žáci jsou při výuce usazeni.
  2. Výjimkaděti a žáci, i ti nad 12 let nedokládají OTN (očkování/test/nemoc), pokud se jedná o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání. Je ovšem potřeba dodržovat rozestupy mezi žáky.
  3. Osoby od 12 do dovršení věku 18 let (tj. od 12.narozenin do posledního dne před nabytím plnoletosti)
   • Účast je podmíněna absolvováním ON (ukončené očkování nebo absolvovaná nemoc v posledních 180 dnech, které je nutno doložit certifikátem o očkování nebo potvrzením o nemoci)
   • Pokud toto nesplňují, je možno tuto podmínku nahradit PCR testem s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin (tj. nutnost prokázat se certifikátem). Antigenní testy se neuznávají.
   • Výjimku mají aktivity do 20 osob.
  4. Osoby od 18 let
   • Účastnit se mohou jen osoby splňující ON (O - ukončeného očkování nebo N - nemoc Covid -19 prodělaná v posledních 180 dnech)
   • Antigenní ani PCR testy se neuznávají


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Omezení maloobchodu celé znění 
Informace pro školy a školská zařízení s účinnosti od 22. 10. 2021